SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen GÜÇLÜ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Öğr. Gör. Rahime ÖZSOY, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye