KONGRE BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Fatma HASTAOGLU, Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü